ATV relais PI6ALK, het begin

Het draadloos overbrengen van beeld en geluid is een tak van de radiohobby die door veel amateurs wordt beoefend. In het begin van jaren negentig nam het aantal televisieamateurs snel toe en op initiatief van de VERON afdeling Alkmaar werd in 1993 onderzocht wat de mogelijkheden waren om een ATV-relais op te zetten met een ingang op 23 cm en een uitgang op 13 cm.

Tijdens een verenigingsavond in oktober 1993 werden de ideeën nader toegelicht als onderdeel van een lezing over ATV door Hans Veerman, PA3AGS.

Hans Veerman, PA3AGS

De kosten van zo'n relais werden geschat op ca. 1000 gulden. In overleg met Paul Veldkamp, PA0SON, die in die tijd coördineerde op welke frequentie een relais zó kon opereren dat er onderling zo weinig mogelijk storing werd ondervonden, is gekozen voor 1252 MHz voor de ingang op 23 cm en 2352 MHz als uitgangsfrequentie op 13 cm. Als modulatiemethode werd voor FM gekozen omdat met relatief eenvoudige middelen een goede (beter dan met VSB AM) beeldkwaliteit kon worden bereikt en er op deze banden voldoende frequentieruimte bestond.

Op dezelfde avond gaf Rob Boom, PA3GIE een demonstratie van zijn 23 cm ATV-signaal, waarbij het vermogen met buizen werd gemaakt. Voor een (onbemand) relais moet een eindtrap natuurlijk wel met transistoren worden uitgerust.

De 23 cm ATV-zender van PA3GIE

Rob Boom, PA3GIE

Het realiseren van de benodigde apparatuur voor het nieuwe ATV-relaisstation PI6ALK kwam in handen van Rob, PA3GIE.
PI6ALK vond aanvankelijk een plek bij het 2 meter en 70 cm relais op een flat aan de Van der Veldelaan in Alkmaar. Echter vanwege tegenvallende ontvangstrapporten werd uitgezien naar een andere locatie.

Verhuizing van PI6ALK naar Heerhugowaard

Rens Maas, eigenaar van "The Satellite Shop" in Heerhugowaard (later "TSS communications"), bood aan het relais in zijn pand onder te brengen en te sponsoren. Een vakwerkmast was al aanwezig en er werd gekozen voor een meer professionele aanpak. Het aantal ingangen werd sterk uitgebreid waarbij deze werden afgebeeld in een 16-PIP. Door de hogere eisen die aan de verschillende onderdelen van het systeem werden gesteld was het ook nodig een nieuwe zender te bouwen.

Rens Maas

De ontwikkeling en bouw van deze nieuwe zender, de infrarood besturing en schakelstructuur werd verzorgd door Hans Bruin, die voor het oude PI6ALK al de golfpijpantenne had berekend.

Hans Bruin, EMT

In april 1996 kwam PI6ALK opnieuw, maar nu vanuit Heerhugowaard in de lucht.

Tijdschrift Repeater

In de 90-er jaren was het voor TV-amateurs in Nederland niet makkelijk om via de bestaande verenigingen zoals de VERON of de VRZA aan geschikte informatie voor hun hobby te komen.

Rob Ulrich, PE1LBP – een medegebruiker van het PI6ALK relais – wilde daarom een tijdschrift voor amateurtelevisie gaan opzetten. Zo hadden TV-amateurs in Engeland al jaren "CQ-TV" van de BATC en in Duitsland was er "TV AMATEUR" van de AGAF. Begin 1997 verscheen het proefnummer van "Repeater" waarbij de redactie werd gevormd door Hans Bruin - EMT, Rens Maas en natuurlijk hoofdredacteur Rob Ulrich - PE1LBP. Later werd de redactie nog uitgebreid met Henk Medenblik - PE1JOK en David Roosendaal – PE1MUD.

Het eerste nummer van Repeater

Repeater verscheen vier maal per jaar en heeft zes jaargangen mogen beleven. Alle nummers van Repeater zijn sinds enige tijd vrij beschikbaar via de oorspronkelijke uitgever CCHmedia

PI6ALK via satelliet

Door de inspanningen van Rens Maas is PI6ALK ook ruim drie en een half jaar via de satelliet Eutelsat II-F3 in Europa en grote delen van Afrika en het Midden-Oosten te zien en te horen geweest op 12.702 GHz, SR = 2632. Het digitale MPEG2 signaal werd door een prime focus-schotel van 3.80 m en een solid-state eindtrap van 20 Watt opgestraald op 14 GHz.

Helaas moesten op 5 mei 2001 de satellietuitzendingen noodgedwongen worden beëindigd omdat KPN de sponsoring staakte. Op internet (bijv. op Youtube) zijn er nog vele verwijzingen naar deze roemruchte periode van PI6ALK te vinden.

Verhuizing van PI6ALK in 2004

Na de satellietavonturen bleef PI6ALK vanuit de vertrouwde locatie aan de Industriestraat in Heerhugowaard gewoon in de lucht op 2352 MHz. Daar kwam echter door interne strubbelingen in februari 2004 een einde aan. PI6ALK werd uitgeschakeld en er moest snel een andere locatie gezocht worden door de mensen die verder wilden omdat anders de zendfrequentie mogelijk door een andere gegadigde zou worden overgenomen.

Dankzij de inspanningen van Rob Boom en Henk Beens lukte het een aardige locatie in de nabijheid van het oude adres te vinden.  In het ketelhuis op de vierde verdieping van de Raatstede, een zorgcentrum aan de Dolomiet, kon de apparatuur worden geplaatst terwijl de antennes bij het lifthuis een plekje vonden.

In juli 2004 was PI6ALK in afgeslankte vorm weer operationeel.

Het relais raakte echter in de loop van de navolgende jaren steeds meer omgeven door hoge flats, waardoor de afstraling in diverse richtingen een probleem werd.

Verhuizing van PI6ALK naar Noord-Scharwoude

In mei 2014 kwam het aanbod van Nico Strijbis om PI6ALK gebruik te laten maken van de op zijn terrein aanwezige GSM antennemast (waar ook een aantal Vodafone antennes een plekje hebben). Na enige testjes bleek dit een uitstekende locatie te zijn met rondom vrij zicht, zo belangrijk voor verbindingen in de SHF banden en ontvangst van veraf gelegen ATV repeaters. Er werd besloten PI6ALK te verplaatsen naar Noord-Scharwoude. Daarnaast heeft Nico aan de voet van de mast een onderdak voor de zend- en ontvangstapparatuur van PI6ALK gebouwd.
Sinds 2 september 2014 is PI6ALK actief vanuit Noord-Scharwoude.